Sacerdots demanen acabar amb el celibat obligatori.

30 04 2010

 

Sacerdots demanen acabar amb el celibat obligatori.

Sacerdots demanen acabar amb el celibat obligatori.

 

http://bisbatdesolsona.org/ondara/index.html

Sacerdots demanen acabar amb el celibat obligatori.

Sacerdots demanen acabar amb el celibat obligatori.
%d bloggers like this: